N

Uw dealer van het merk Hobby & Fendt

010 – 511 23 48

Regelmatig onderhoud

Regelmatig onderhoud

Veel caravanbezitters vinden het onderhoud aan hun caravan van ondergeschikt belang. Het is echter verstandig om de caravan regelmatig een grote onderhoudsbeurt te laten geven. Normaal gesproken volstaat het om de caravan één keer per 2 jaar een onderhoudsbeurt te geven. Voor de veiligheid van uzelf en die van anderen is het belangrijk om de remmen, de elektriciteit- en gasinstallatie en het onderstel (remmen/as/banden) regelmatig te laten controleren. Ook de verzekeringsmaatschappij kan bij een schadeclaim controleren of de caravan goed is onderhouden, de verzekerde heeft namelijk een zorgplicht m.b.t. het verzekerde object.

Onderstel

Bij een BOVAG onderhoudsbeurt wordt het onderstel, de opbouw en de elektrische- en gasinstallatie op diverse essentiële punten gecontroleerd. Hoewel de controle op het onderstel zich voornamelijk op de banden, de as en de remmen richt, worden ook de wiellagers, remvoering, oplooprem en remkabels nauwgezet gecontroleerd.

Opbouw

Tijdens de controle van de opbouw van de caravan wordt gekeken of de caravan voldoet aan de wettelijke eisen, zoals zijreflectoren, rode driehoeken en kentekenplaat. Ook de bevestiging van de bodem/bovenbouw (wanden, vloer, dak) en de bevestiging van de handgrepen wordt gecontroleerd.

Gasinstallatie

Uiteraard wordt ook de gasinstallatie gecontroleerd. Door met een pomp het systeem onder druk te zetten, wordt de dichtheid van het systeem gecontroleerd. Ook onder de test vallen de gasdrukregelaar, gasleidingen, gasslang, gasfles en de werking van de thermische beveiliging van het kooktoestel. Uiteraard wordt ook de werking van de kachel getest.

Elektrische installatie

Bij de controle van de elektrische installatie worden onder meer de aarding van het chassis, buiten-beplating, rvs-aanrechtblad, geaarde stopcontacten en uiteraard de verlichting gecontroleerd.

Vochtmeting

Ook wordt globaal gecontroleerd op vochtinwerking. Deze controle gebeurt visueel. Er wordt gekeken naar de ramen, de deur, het dak en de handgrepen. Mocht er een vermoeden bestaan van vochtinwerking, dan is het mogelijk om tegen meerprijs een aparte BOVAG-vochtmeting als aanvulling op de BOVAG-onderhoudsbeurt uit te laten voeren. Tegen meerprijs kan ook de cv-installatie, boiler, ingebouwd cassettetoilet en de accu worden gecontroleerd.

Controlerapport

Indien alles in orde is bevonden en de eventuele noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd, ontvangt u als eigenaar van de caravan een BOVAG-controlerapport. Daarnaast ontvangt u een BOVAG-sticker die op de caravan wordt bevestigd, als teken dat de caravan in het daarop vermelde jaar een onderhoudsbeurt heeft gehad.